Αρχείο TR-BOA/ŞD - Ottoman Empire State Council's Archives

Περιοχή αναγνώρισης

Κωδικός αναγνώρισης της ενότητας περιγραφής

TR-BOA/ŞD

Τίτλος

Ottoman Empire State Council's Archives

Χρονολογία(ες)

 • 1868-01-01-1922-12-31 (Δημιουργία)

Επίπεδο περιγραφής

Αρχείο

Μέγεθος και υπόστρωμα της ενότητας περιγραφής (ποσότητα, όγκος ή διαστάσεις)

Global extent: 146157 files.
340 selected and described items (500 items in XLS inventory) for the Open Jerusalem project.
1 selected and described item for the Archival City project.

Περιοχή πλαισίου παραγωγής

Όνομα του παραγωγού

(19th century-1923)

Διοικητική ιστορία

To be completed.

Φορέας διατήρησης του αρχείου

Ιστορικό της ενότητας περιγραφής

Διαδικασία πρόσκτησης

Περιοχή περιεχομένου και διάρθρωσης

Παρουσίαση περιεχομένου

This fonds includes documents divided according to their subjects. The divisions in the catalogue concern the navy, the interior, defter-i hakani, education, treasury, telegraph, commerce and various Ottoman provinces and so on.
The starting and ending Hijri dates for this fonds are: 1285-1341.

Επιλογές, εκκαθαρίσεις και τελική διατήρηση

Προσθήκες υλικού

The fonds is closed.

Σύστημα ταξινόμησης

Thematical arrangement.

Περιοχή όρων πρόσβασης και χρήσης

Όροι πρόσβασης

See the repository's conditions.

Όροι αναπαραγωγής

Γλώσσα(ες) των τεκμηρίων

  Αλφάβητο(α) των τεκμηρίων

   Σημειώσεις για τη γλώσσα και γραφή των τεκμηρίων

   Φυσικά χαρακτηριστικά και τεχνικές προϋποθέσεις

   Εργαλεία έρευνας

   “Analitik Envanter”

   Περιοχή συμπληρωματικών πηγών

   Εντοπισμός πρωτοτύπων

   Εντοπισμός αντιγράφων

   Συμπληρωματικές πηγές / σχετικές ενότητες περιγραφής

   Σχετιζόμενες περιγραφές

   Περιοχή παρατηρήσεων

   Εναλλακτικός(οί) κωδικός(οί) αναγνώρισης

   Σημεία πρόσβασης

   Θέματα

   Τόποι

   Ονόματα

   Είδη

   Περιοχή ελέγχου της περιγραφής

   Κωδικός αναγνώρισης περιγραφής

   Κωδικός αναγνώρισης του φορέα καθιέρωσης της εγγραφής

   Κανόνες και/ή συμβάσεις

   Κατάσταση επεξεργασίας της εγγραφής

   Επίπεδο λεπτομέρειας της περιγραφής

   Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης ή κατάργησης της περιγραφής

   Entry prepared and entered in February 2018.
   Addition of 1 item (TR-BOA/ŞD/2296-40) on 2022-01-07.

   Γλώσσα(ες)

    Αλφάβητο(α)

     Πηγές

     Παρατηρήσεις και Όνομα Αρχειονόμου

     Author(s) : Yasemin Avci, Katerina Stathi.
     Addition of one item by Archival City.

     Περιοχή εισαγωγών