Εμφανίζει 498 αποτελέσματα

Αρχειακή περιγραφή
Ottoman Empire State Council's Archives Περιέχουν ψηφιακά αντικείμενα
Προεπισκόπηση εκτύπωσης Προβολή:
Dosya 2652, Gömlek 36, June 19, 1895 (Gregorian calendar) - 25 Zilhicce 1312 (Ottoman calendar)
Dosya 2652, Gömlek 36, June 19, 1895 (Gregorian calendar) - 25 Zilhicce 1312 (Ottoman calendar)
Dosya 2690, Gömlek 61, March 7, 1899 (Gregorian calendar) - 24 Şevval 1316 (Ottoman calendar)
Dosya 2690, Gömlek 61, March 7, 1899 (Gregorian calendar) - 24 Şevval 1316 (Ottoman calendar)
Dosya 2695, Gömlek 26, August 27, 1899 (Gregorian calendar) - 19 Rebinlahir 1317 (Ottoman calendar)
Dosya 2695, Gömlek 26, August 27, 1899 (Gregorian calendar) - 19 Rebinlahir 1317 (Ottoman calendar)
Dosya 2711, Gömlek 45, July 25, 1901 (Gregorian calendar) - 8 Rebinlahir 1319 (Ottoman calendar)
Dosya 2711, Gömlek 45, July 25, 1901 (Gregorian calendar) - 8 Rebinlahir 1319 (Ottoman calendar)
Dosya 2714, Gömlek 31, December 18, 1901 (Gregorian calendar) - 17 Ramazan 1319 (Ottoman calendar)
Dosya 2714, Gömlek 31, December 18, 1901 (Gregorian calendar) - 17 Ramazan 1319 (Ottoman calendar)
Dosya 2734, Gömlek 38, February 18, 1904 (Gregorian calendar) - 1 Zilhicce 1321 (Ottoman calendar)
Dosya 2734, Gömlek 38, February 18, 1904 (Gregorian calendar) - 1 Zilhicce 1321 (Ottoman calendar)
Dosya 2736, Gömlek 47, July 13, 1904 (Gregorian calendar) - 29 Rebinlahir 1322 (Ottoman calendar)
Dosya 2736, Gömlek 47, July 13, 1904 (Gregorian calendar) - 29 Rebinlahir 1322 (Ottoman calendar)
Dosya 2760, Gömlek 54, March 11, 1907 (Gregorian calendar) - 26 Muharrem 1325 (Ottoman calendar)
Dosya 2760, Gömlek 54, March 11, 1907 (Gregorian calendar) - 26 Muharrem 1325 (Ottoman calendar)
Dosya 2771, Gömlek 34, September 19, 1908 (Gregorian calendar) - 22 Ramazan 1326 (Ottoman calendar)
Dosya 2771, Gömlek 34, September 19, 1908 (Gregorian calendar) - 22 Ramazan 1326 (Ottoman calendar)
Dosya 2788, Gömlek 31, March 15, 1910 (Gregorian calendar) - 3 Rebinlevvel 1328 (Ottoman calendar)
Dosya 2788, Gömlek 31, March 15, 1910 (Gregorian calendar) - 3 Rebinlevvel 1328 (Ottoman calendar)
Αποτελέσματα 1 έως 10 από 498